загрузка...

Променева хвороба, форми, наслідки

Променева хвороба, форми, наслідки Променева хвороба - це захворювання, яке виникає в результаті впливу на організм людини іонізуючого випромінювання в діапазоні доз 1-10 Гр і більше.

Розрізняють гостру і хронічну форми променевої хвороби. Гостра променева хвороба виникає в результаті однократного опромінення. По тяжкості захворювання ГПХ ділять на кілька ступенів:

I ступінь 1-2 Гр (проявляється через 14-21 день)
II ступінь 2-5 Гр (через 4-5 днів)
III ступінь 5-10 Гр (після 10-12 годин)
IV ступінь >10 Гр (після 30 хвилин).

Хронічна променева хвороба розвивається в результаті тривалого безперервного або фракціонованого опромінення організму в дозах 01-05 Гр/добу при сумарній дозі, що перевищує 07-1 Гр

Променева хвороба може бути викликана, як зовнішнім, так і внутрішнім опроміненням. При внутрішньому опроміненні радіоактивні елементи потрапляють в організм людини разом із вдихуваним повітрям, через шкіру і слизові оболонки, через травну систему, а також ін'єкційним шляхом.

В залежності від отриманої сумарної дози радіації в організмі людини відбуваються різні зміни. Доза від 11 до 1 Гр викликають відносно легкі зміни і розцінюються як доклінічна стадія захворювання. Доза більше 1 Гр викликають кістково-мозкову або кишкову форми променевої хвороби різного ступеня тяжкості, що залежать головним чином від ураження органів кровотворення. Доза однократного опромінення понад 10 Гр вважається абсолютно смертельною.

Після одноразового або в результаті хронічного опромінення через тривалий час - кілька місяців або років можуть проявитися, так звані віддалені наслідки опромінення - соматичні та стохастичні ефекти.
До віддалених наслідків опромінення відносять зміни в статевій системі; склеротичні процеси; променеву катаракту; імунні хвороби; радиоканцерогенез; скорочення тривалості життя; генетичні та тератогенні ефекти.
Додати коментар