загрузка...

НОВІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИКОРДОННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТОНІЄЮ

НОВІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПРИКОРДОННОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТОНІЄЮ
Російський науковий центр відновної медицини і курортології МОЗ і СР РФ
Оптимізація лікування артеріальної гіпертонії є однією з пріоритетних завдань сучасної медицини Метою дослідження було вивчення впливу електроімпульсної корекції симпатичної нервової системи у пацієнтів з гіперсимпатикотонією при пограничної артеріальної гіпертонії.
Досліджуваний контингент складався з 30 хворих прикордонною артеріальною гіпертонією з проявами гіперсимпатикотонії. Всім пацієнтам проводилася електроімпульсна корекція симпатичної нервової системи за допомогою апарату "Сімпатокор-01". Вплив здійснювався струмопровідними елементами, розміщеними над шийними гангліями симпатичної нервової системи.
В результаті лікування відзначений певний симпатолитический ефект, що проявилося экономизацией серцевої діяльності: зменшився приріст ЧСС і АТ при фізичних навантаженнях (p <0,05), возросли коронарний (p<0,001) и аэробний (p<0,05) резерви миокарда, увеличился индекс экономичности работи сердца (p<0,05), что сопровождалось уменьшением симпато-адреналових влияний (снизился уровень адреналина (p<0,05) и норадреналина (p<0,05)). Економизация сердечной деятельности, уменьшение симпато-адреналових влияний наряду с улучшением реологических свойств крови, процессов микроциркуляции способствовали реализации гипотензивного эффекта: достоверно снизились систолическое (p<0,001) и диастолическое (p<0,001) артериальное давление.

Таким чином, використання електроімпульсної корекції симпатичної нервової системи є ефективним методом лікування осіб з гіперсимпатикотонією при пограничної артеріальної гіпертонії.
Бадтиева В.А., Разинкин С.М., Кузнєцова Є.С., Красніков В.Є.
Додати коментар