загрузка...

Що таке КТГ?

Що таке КТГ?
КТГ (кардіотокографія) являє собою метод функціональної оцінки стану плода під час вагітності і в пологах на підставі реєстрації частоти його серцебиття та їх змін в залежності від скорочень матки, дії зовнішніх подразників або активності самого плоду.
КТГ в даний час є невід'ємною частиною комплексної оцінки стану плода поряд з ультразвуковим дослідженням та допплерометрией. Таке спостереження за серцевою діяльністю плода значно розширює можливості діагностики як під час вагітності, так і в пологах, і дозволяє ефективно вирішувати питання раціональної тактики їх ведення.
Серцеву діяльність плода реєструють спеціальним ультразвуковим датчиком з частотою 1.5 - 2.0 Мгц, робота якого заснована на ефекті Доплера. Цей датчик зміцнюють на передній черевній стінці вагітної жінки в області найкращої чутності серцевих тонів плода, яку попередньо визначають за допомогою акушерського стетоскопа. Датчик генерує ультразвуковий сигнал, який відбивається від серця плода і знову сприймається датчиком. Електронна система кардіомонітора перетворює зареєстровані зміни інтервалів між окремими ударами серця плода в миттєву частоту серцевих скорочень, розраховуючи кількість ударів в хвилину на момент дослідження.
Зміни частоти серцевих скорочень відображається приладом у вигляді світлового, звукового, сигналів цифрового і графічного зображення у вигляді графіка на паперовій стрічці.

При виконанні КТГ одночасно із записом серцевої діяльності плода реєструють скоротливу активність матки спеціальним датчиком, який фіксують на передній черевній стінці вагітної жінки в області дна матки.
У сучасних приладах для КТГ передбачений спеціальний пульт, за допомогою якого вагітна може самостійно фіксувати рухи плоду.
Скорочення матки і рухи плоду відображаються приладом у процесі дослідження в нижній частині паперової стрічки у вигляді кривої лінії.
При розшифровці запису КТГ і оцінці взаємозв'язку отриманих даних за станом плода слід виходити з того, що отримана запис відображає, насамперед, реактивність нервової системи плода і стан його захисно-пристосувальних реакцій на момент дослідження.
Зміни серцевої діяльності плода лише опосередковано свідчать про характер патологічних процесів, що відбуваються в організмі плода.
Не можна ототожнювати результати, отримані при аналізі запису КТГ, тільки з наявністю тієї чи іншій мірі вираженості кисневої недостатності (гіпоксії) у плода.
Ось лише кілька прикладів з безлічі можливих, що підтверджують цю думку
Гіпоксія плода частіше всього обумовлена зниженням доставки кисню в матково-плацентарний кровотік і порушенням функції плаценти. При цьому відповідна реакція серцево-судинної системи плода виникає, відповідно, за наявності та ступеня вираженості зниження насичення крові плода киснем. Явне порушення стан плода при цьому знайде своє відповідне відображення в запису КТГ.
У ряді випадків можливе відносно короткочасне порушення кровотоку в судинах пуповини, наприклад, внаслідок їх притиснення голівкою плоду. Це явище також буде позначатися на характері запису КТГ, як би надаючи їй патологічний характер, хоча, насправді, плід і не страждає. При цьому створюється помилкова ілюзія про порушення стану плода.
В якості захисної реакції у плода може знижуватися споживаність кисню тканинами і підвищується стійкість до гіпоксії. Запис КТГ при цьому буде нормальною, незважаючи на те, що плід відчуває гіпоксію. Просто при цьому ситуація поки ще залишається компенсованій.
При різних патологічних станах можливе зниження здатності тканин до сприйняття кисню при нормальному його вмісті в крові, що може не викликати відповідної реакції серцево-судинної системи плоду, незважаючи на те, що тканини плоду відчувають нестачу кисню і плід страждає. Тобто при такій ситуації запис КТГ буде нормальною, незважаючи на порушення стану плода.
Таким чином, КТГ є лише додатковим інструментальним методом діагностики, а інформація, що отримується в результаті дослідження, відображає лише невелику частину складних змін, що відбуваються в системі мати-плацента-плід. Отриману при дослідженні за допомогою КТГ необхідно зіставляти інформацію з клінічними даними та результатами інших досліджень, так як дві схожі записи з майже однаковими діагностичними характеристиками можуть мати зовсім різне діагностичне значення для різних плодів.
Для отримання достовірної інформації про стан плода на підставі даних КТГ слід дотримуватися ряду умов
Використовувати КТГ можна не раніше, ніж з 32 тижнів вагітності. До цього часу формується взаємозв'язок між серцевою діяльністю і рухової активності плода, що відображає функціональні можливості кількох його систем (центральної нервової, м'язової і серцево-судинної). До 32-го тижня вагітності відбувається також становлення циклу активність-спокій плода. При цьому середня тривалість активного стану становить 50-60 хв, а спокійного - 20-30 хв. Більш раннє використання КТГ не забезпечує достовірності діагностики, так як супроводжується отриманням великого кількості помилкових результатів.
Першорядне значення в оцінці стану плода має період його активності. Важливо, щоб за час виконання КТГ була зафіксована хоча б частину періоду активності плода, що супроводжується його рухами. З урахуванням спокійного стану плоду необхідна загальна тривалість запису повинна становити 40-60 хв, що зводить до мінімуму можливу помилку в оцінці функціонального стану плода.
Запис здійснюють у положенні вагітної на спині, на лівому боці або сидячи в зручному положенні.
З одного боку, існує думка про недостатній інформативності КТГ в діагностиці порушень стану плода, про що свідчить чимала кількість хибнопозитивних результатів у групі з патологічними змінами на кардиотокограмме. За іншими даними точність прогнозу задовільного стану новонароджених співпала з результатами КТГ більш ніж в 90% випадків, що вказує на високу здатність методу підтвердження нормального стану плода. Однак, насправді інформативність методу багато в чому залежить від способу інтерпретації отриманих при дослідженні даних.
При розшифровці запису КТГ визначають ряд показників, що мають нормальні і патологічні ознаки, які дозволяють оцінити стан реактивності серцево-судинної системи плода.
У цілому ряді випадків використовують методи комп'ютерної оцінки запису КТГ. Так, зокрема, при інтерпретації даних КТГ використовують розрахунок показника стану плода - ПСП. При цьому значення ПСП 1 і менше можуть свідчити про нормальному стані плода. Значення ПСП понад 1 і 2 можуть вказувати на можливі початкові прояви порушення стану плода. Значення ПСП більше 2 до 3 можуть бути обумовлені йязицірністю виражених порушень стану плода. Величина ПСП більше 3 вказує на можливе критичний стан плода. Широко застосовуються також різні шкали оцінки показників КТГ в балах.
Серед них найбільш поширені шкали, запропоновані W.Fischer та ін.(1976), Е.С.Готье та ін. (1982), а також їх різні модифікації. При цьому оцінка 8-10 балів відповідає нормальній КТГ; 5-7 балів є підозрілою і може вказувати на початкові прояви порушення стану плода; 4 бали і менше можуть свідчити про значні порушення в стані плода.
Проте до цих показників слід ставитися дуже обережно і диференційовано. Слід розуміти, що висновок по розшифровці запису КТГ не є діагнозом, а лише представляє деяку додаткову інформацію поряд з іншими методами дослідження. Результати одноразового дослідження дають тільки непряме уявлення про стан плода з моменту дослідження не більш, ніж на добу. В силу різних обставин характер реактивності серцево-судинної системи плода може бути змінена і за більш короткий час. Ступінь вираженості порушень реактивності серцево-судинної системи плоду не завжди може збігатися з тяжкістю порушення його стану. Отримані результати необхідно розглядати лише у взаємозв'язку з клінічною картиною, характером перебігу вагітності і даними інших методів дослідження, включаючи УЗД і допплерометрию.
Тим не менш, метод КТГ не має протипоказань і є абсолютно нешкідливим. Виходячи з цього, використання КТГ під час вагітності дозволяє проводити моніторування стану плода протягом тривалого часу, а при необхідності можна робити це щодня, що значно підвищує діагностичну цінність методу, особливо в поєднанні з даними інших методів діагностики.
КТГ успішно використовується і під час пологів, що дозволяє контролювати стан плода в динаміці пологів і оцінювати скорочення матки. Дані КТГ полегшують оцінку ефективності проведеного лікування в пологах і, нерідко, отримані результати дослідження є підставою для зміни тактики ведення пологів.
В ідеальному варіанті пологи у кожної жінки слід вести під контролем КТГ. Особливу увагу слід приділяти передчасним та запізнілим пологах, збудження і стимуляції родової діяльності, пологів при тазовому передлежанні плоду, а також при пологах фетоплацентарної недостатності та гіпоксії плода.
Результати КТГ в пологах також розцінюють строго індивідуально і тільки в комплексі з клінічними даними, а також з результатами інших досліджень, проведених напередодні або під час пологів.
Популярні статі