загрузка...

КТГ плода - розшифровка

КТГ плода - розшифровка
КТГ або кардіотокографія - це метод дослідження в акушерстві, представляє собою синхронну запис серцебиття плоду і скорочень матки за 10-15 хвилин. Об'єктивний показник стану плода при КТГ - зміни частоти серцевих скорочень плода в момент сутичок. Зараз переважно використовують непряму (зовнішню) кардиотокографию: два датчика накладають безпосередньо на живіт вагітної жінки - один в області генерує скорочення вузла матки (частіше це зона поруч з правим яєчником), другий - в області найкращого висушування серцебиття плоду (залежить від виду, позиції і характеру передлежачої частини плоду).

При оцінці КТГ враховують наступні показники:


 • базальний ритм серцебиття плода;

 • варіабельність ритму серця плода;

 • акцелерации - пов'язані з матковими скороченнями або рухами плода збільшення ЧСС на 15 і більше ударів на хвилину, тривалістю не менше 15 секунд;

 • децелерації - зменшення ЧСС плода при його русі або сутичках.


 • Кардіотокографія плода - розшифровка


  Для полегшення інтерпретації результатів і зниження ролі людського фактора в даному дослідженні в акушерській практиці для розшифровки ктг плода прийнята оцінка за Fischer. Дана методика передбачає бальну оцінку кожного з показників за такими критеріями:

 • 0 балів - виражені ознаки страждання плода;

 • 1 бал - початкові ознаки порушень;

 • 2 бали - нормальні показники. • Про кожний параметр за порядком

  Базальний ритм серцебиття плоду , реєструється між переймами, і відображає стан плода у спокої. Нормальний діапазон для даного показника становить 110-170 удхв, що відповідає оцінці в 2 бали. Межує з нормальним діапазоном, але вже свідчить про легких порушеннях - 100-109 удхв, або 171-180 удхв, і 1 бал відповідно. І загрозливим станом для плода є базальний ритм менше 100 удхв або більше 180 удхв

  Варіабельність ритму серця плода оцінюють з допомогою реєстрації амплітуди і частоти осциляцій, з оцінкою їх амплітуди і частоти (тобто різниці ЧСС плода при його рухах або сутичках щодо базального ритму і частоти цих змін). Нормальними для плода вважаються коливання амплітудою від 10-25 удхв, і частотою більше шести епізодів за одну хвилину, що відповідає 2 бали за Fischer. Прийнятними, але промовистими є значення амплітуди осциляцій 5-9 удхв, або понад 25 удхв, при частоті 3-6 епізодів за 1 хвилину, що оцінюється в 1 бал.

  Загрозливими показниками є зміни амплітуди менш ніж на 5 удхв, при частоті таких змін менше 3-х епізодів в хвилину, що оцінюється в 0 балів, і свідчить про дистрес плода.

  Що стосується частоти виникнення акцелерации , вимірюваної за проміжок часу не менше 30 хвилин, то нормою для плода вважається виникнення більше 5ти акцелераций за даний проміжок часу, що і оцінюють у 2 бали. Виникнення періодичних акцелераций, з частотою від 1 до 4-х за 30 хвилин вважається допустимим, але прогностично несприятливим, і оцінюється в 1 бал. Відсутність же акцелераций на даному проміжку часу свідчить про важкому порушенні стану плода.

  Щодо протилежного явища - децелерації - нормою вважається їх реєстрація в перші 5-10 хвилин запису або повна відсутність - норма і 2 бали. Наявність значної варіабельності децелераций або їх виникнення після 15-20 хвилин запису КТГ - означає погіршення стану плода і оцінюється в 1 бал. Повторювані протягом всього періоду запису КТГ децелерації або значне їх різноманітність - показник дистресу плода і свідчить про необхідність лікарського втручання у перебіг пологів.

  При підсумовуванні балів за кожен показник ми одержимо сумарні бали КТГ плода - максимум 10 мінімум 0-2 бали. Показники означають:
  КТГ плода - розшифровка • при оцінці КТГ плода 10-8 балів вважається варіантом норми і сприятливим прогнозом для результату пологів;

 • КТГ плода 7 балів і менше свідчать про легкому дистрес плода, що вимагає подальшого спостереження лікаря за новонародженим як під час пологів, так і в післяпологовому періоді;

 • КТГ плода менше 4 балів - говорить про важкому стані плода і є показанням до негайного розродження шляхом кесаревого розтину або активної тактики допомоги породіллі зі стимуляцією пологової діяльності.
 • Популярні статі