загрузка...

Види фобій

Види фобій Фобією називають сильну боязнь чогось яка не має стать собою ніяких підстав. Йязицірність виникнення фобії в тій чи іншій мірі є у кожної людини. Існує велика кількість фобій, список яких ми наводимо нижче.

Аблутофобия - аблютофобия (ablutophobia) - боязнь плавати, страх перед купанням
Авіафобія (aviophobia) - страх перед польотами
Агиофобия (hagiophobia) - боязнь священних предметів
Агирофобия (agyrophobia) - боязнь вулиць (перетину вулиць)
Аглиофобия - боязнь болю
Агорафобія (agoraphobia) - боязнь відкритих просторів, велелюддя
Агризоофобия (agrizoophobia) - боязнь диких тварин
Айхмофобия (aichmophobia) - боязнь голок і колючих предметів
Акарофобия (acarophobia) - страх перед чесанием, боязнь свербежу
Акарофобия (acarophobia) - боязнь комах
Аклюрофобия (aclurophobia) - боязнь кішок
Акрофобія (acrophobia) - боязнь висоти
Акустікофобія - боязнь шуму
Алекторофобия (alektorophobia) - страх перед курми
Аллиумфобия (alliumphobia) - боязнь часнику
Аллодоксафобия (allodoxaphobia) - боязнь думок
Альгинофобия (algiophobia) - боязнь болю
Амаксофобия (amaxophobia) - боязнь вести машину
Аматофобия - боязнь пилу
Амнезифобия (amnesiphobia) - боязнь втрати пам'яті
Анаблефобия - страх подивитися вгору
Ангинофобия (anginophobia) - боязнь захлинутися (боязнь ангіни?)
Англофобия - страх перед англійцями
Ангрофобия (angrophobia) - боязнь гніву
Андрофобия (androphobia) - боязнь чоловіків
Анемофобия (anemophobia) - боязнь повітря
Анкраофобия (ancraophobia) - боязнь вітру
Антлофобия (antlophobia) - боязнь повені
Антропофобия (anthropophobia) - боязнь людей взагалі
Антрофобия (anthrophobia) - боязнь квітів
Ануптафобия - страх залишитися незаміжньою (неодруженим)
Апейрофобия (apeirophobia) - боязнь нескінченності
Апифобия (apiphobia) - боязнь бджіл
Аракибутирофобия - страх, що арахісове олія прилипне до неба
Арахнефобия (arachnephobia) - боязнь павуків
Аритмофобия - боязнь чисел
Арсонфобия - боязнь вогню
Асимметрифобия (asymmetriphobia) - боязнь асиметричних речей
Астенофобия (asthenophobia) - боязнь непритомності або слабкості
Астрофобия (astrophobia) - боязнь зірок
Атазагорафобия (athazagoraphobia) - боязнь забути щось або бути забутим
Атазагорафобйя (athazagoraphobia) - боязнь бути непоміченим
Ателофобия (atelophobia) - боязнь недосконалості
Атефобия (atephobia) - боязнь руїн
Атіхіфобія (atychiphobia) - боязнь невдачі
Атомософобия (atomosophobia) - боязнь атомного вибуху
Аулофобия (aulophobia) - боязнь флейти
Аурорафобия (auroraphobia) - боязнь північного сяйва
Аурофобия (aurophobia) - боязнь золота
Аутомисофобия - боязнь бути брудним
Афенфосмофобйя (aphenphosmophobia) - боязнь дотику
Ацерофобия - боязнь кислого
Ачлуофобия - боязнь темряви
Аэроакрофобия (aeroacrophobia) - боязнь висоти
Аерофобія - боязнь протягів
Аерофобія (aerophobia) - боязнь шкідливих парів
Баллистофобия - боязнь ракет, куль, метальних предметів
Баллистофобия (ballistophobia) - боязнь кулі
Басофобия - боязнь втрати здатності стояти
Батофобия (batophobia) - боязнь високих будівель
Батрахофобия (batrachophobia) - боязнь жаб
Бациллофобия - страх перед мікробами
Библиофобия (bibliophobia) - боязнь книг
Бленнофобия - боязнь слизу
Богифобия - боязнь примар
Большефобия - страх перед більшовиками
Ботанофобия (botanophobia) - боязнь рослин
Бромидросифобия - боязнь запахів тіла
Бронтофобия (brontophobia) - боязнь грому і блискавки
Буфонофобия (bufonophobia) - страх перед жабами
Вакцинофобия (vaccinophobia) - боязнь щеплень
Венустрафобия - боязнь красивих жінок
Верминофобия (verminophobia) - боязнь бактерій і мікробів
Вестифобия (vestiphobia) - боязнь одягатися
Виккафобия (wiccaphobia) - боязнь чаклунів і чаклунок
Виргинитифобия (virginitiphobia) - боязнь зґвалтування
Гадефобия (hadephobia) - страх перед пеклом
Гамаксофобия - колісного транспорту
Гамофобія - боязнь перед весіллям
Гамофобія (gamophobia) - боязнь одруження
Гарпаксофобия (harpaxophobia) - боязнь грабіжників
Гедонофобия (hedonophobia) - боязнь радості
Гелиофобия - боязнь сонця
Гелиофобия (geliophobia) - боязнь сміху
Гелиофобия (heliophobia) - боязнь сонця
Гелленологофобия (hellenologophobia) - боязнь складної наукової терминолгогии
Геллофобия (heliophobia) - боязнь греків
Гелофобия - боязнь сміху
Гемофобия (homophobia) - боязнь крові
Генуфобия (genuphobia) - боязнь колін
Геронтофобия (gerontophobia) - боязнь старіння
Герпетофобия (herpetophobia) - боязнь рептилій
Гетерофобия (heterophobia) - боязнь представників протилежної статі
Гефирофобия (gephyrophobia) - боязнь мостів
Гиалофобия (гиелофобия) - боязнь скла
Гидраргиофобия - боязнь ртутних препаратів
Гідрофобія (hydrophobia) - водобоязнь
Гилефобия (hylephobia) - боязнь матеріалізму
Гилофобия (hylophobia) - боязнь лісів
Гимнофобия (gymnophobia) - боязнь наготи
Гинофобия (gynophobia) - боязнь жінок
Гипенгиофобия (hypengyophobia) - боязнь відповідальності
Гіпертрихофобія - боязнь волосся
Гипнофобия (hypnophobia) - боязнь бути загипнотизированним
Гиппопотомомонстросесквиппедалиофобия (hippopotomonstrosesquippedaliophobia) - боязнь довгих слів
Гиппофобия (hippophobia) - боязнь коней
Гленофобия - боязнь погляду ляльки
Глоссофобия (glossophobia) - боязнь публічних виступів
Гнозиофобия (gnosiophobia) - боязнь знання
Гобофобия (hobophobia) - боязнь жебраків
Годофобия (hodophobia) - страх перед подорожами
Гомихлофобия (homichlophobia) - боязнь туману
Гомицидофобия - боязнь зробити вбивство
Гомофобія (homophobia) - страх перед гомосексуальністю
Гоплофобия (hoplophobia) - боязнь вогнепальної зброї
Гормефобия (hormephobia) - боязнь шоку
Графофобия (graphophobia) - боязнь писати
Дейпнофобия (deipnophobia) - боязнь обіду та обідніх розмов
Декстрофобия (dextrophobia) - боязнь всього, що з правого боку тіла
Дементофобия (dementophobia) - боязнь безумства
Демонофобия (demonophobia) - боязнь демонів
Дендрофобия (dendropriobia) - боязнь дерев
Дентофобия (dentophobia) - боязнь дантистів
Дерматозиофобия (dermatosiophobia) - боязнь шкірних захворювань
Дерматофобия - боязнь захворіти шкірною хворобою
Децидофобия (decidophobia) - боязнь приймати рішення
Диабетофобия (diabetophobia) - боязнь діабету
Дидаскалейнофобия (didaskaleinophobia) - страх перед школою, страх ходити в школу
Дикефобия (dikephobia) - боязнь справедливості
Динофобия (dinophobia) - боязнь нудоти
Диплофобия - боязнь роздвоєння як оптичного феномену
Дипсофобия (dipsophobia) - боязнь пити
Диптерофобия - боязнь мух
Дисабиллофобия (dishabillophobia) - боязнь роздягнутися при людях
Дисморфофобія (dysmorphophobia) - боязнь непривабливості власного тіла
Дистихифобия (dystychiphobia) - боязнь нещасного випадку
Доксофобия (doxophobia) - боязнь подяки
Доксофобия (doxophobia) - боязнь висловлювати свою думку
Доматофобия (domatophobia) - боязнь будинків взагалі
Дорафобия (doraphobia) - боязнь хутра або шкіри тварин
Дромофобия - боязнь вуличного руху
Ересифобия (heresyphobia) - боязнь ідей, що відрізняються від загальноприйнятих
Зелофобия (zeiophobia) - боязнь ревнощів
Земмифобия (zemmiphobia) - боязнь щурів
Зоофобія - нав'язливий страх перед тваринами, частіше певного типу
Зоофобія (zoophobia) - боязнь тварин
Иатрофобия - боязнь лікарів
Идеофобия (tdeophobia) - боязнь ідей
Иерофобия (hierophobia) - боязнь священиків
Изолофобия (isolophobia) - боязнь залишитися на самоті
Иллингофобия (illyngophobia) - боязнь запаморочення при погляді вниз
Иофобия (lophobia) - боязнь отрути
Исидеродромофобия - боязнь дорожніх колій
Исолофобия - страх страх перед самотністю
Ихтиофобия (ichthyophobia) - боязнь риб
Кайнофобия (каинофобия, каинолофобия, каинотофобия) (cainophobia) - боязнь новин, новизни
Кайрофобия
- боязнь нових ситуацій, пов'язаних із зміною місця, появою
незнайомих людей, до обстановки, що вимагає підвищеної уваги,
висуваючи підвищені вимоги
Какоррафиофобия (kakorrhaphiophobia) - боязнь поразки
Калигинефобия (caligynephobia) - боязнь красивих жінок
Канцерофобія (cancerophobia) - нав'язливий страх захворювання злоякісним новоутворенням
Кардиофобия (cardiophobia) - боязнь інфаркту
Карнофобия (carnophobia) - боязнь м'яса
Карцинофобия - страх перед раковими захворюваннями
Катагелофобия (katagelophobia) - боязнь бути осмеянним
Катисофобия (kathisophobia) - боязнь сидіти
Катоптрофобия (catoptrophobia) - боязнь дзеркал
Каэтофобия - боязнь волосся
Кентофобия - боязнь новин
Киберфобия (cyberphobia) - боязнь комп'ютерів
Кибофобия - боязнь їжі
Кимофобия - боязнь хвиль і хвилеподібних рухів
Кинетофобия (kinetophobia) - боязнь рухатися
Кинофобия (cynophobia) - боязнь сказу (боязнь собак)
Кионофобия - боязнь снігу
Кипридофобия (cypndophobia) - боязнь венеричних захворювань
Кифофобия - боязнь сутулитися
Клаустрофобія - нав'язливий страх-острах перебування в закритих приміщеннях, замкнутому просторі
Клаустрофобія (claustrophobia) - боязнь замкнутого простору
Клептофобия (kleptophobia) - боязнь злодіїв, крадіжок
Климакофобия - страх перед сходами
Клинофобия (clinophobia) - боязнь лягати спати
Коитофобия (coitophobia) - боязнь займатися сексом
Койметрофобия (coimetrophobta) - боязнь кладовищ
Койнонифобия (koinoniphobia) - боязнь кімнат взагалі
Колпофобия (коlpophobia) - боязнь жіночих геніталій
Кометофобия (cometophobia) - боязнь комет
Кониофобия - страх перед пилом
Контрелтотофобия (contreltophobia) - боязнь сексуального домагання
Копофобия (kopophobia) - боязнь втоми
Копрастазофобия (coprastasophobia) - боязнь запору
Копрофобия (coprophobia) - боязнь фекалій, страх перед випорожненнями
Корофобия - страх перед танцями
Космикофобия (kosmikophobia) - боязнь космічних явищ
Коулрофобия (coulrophobia) - боязнь клоунів
Кремнофобия (cremnophobia) - боязнь прірв
Криофобия (cryophobta) - боязнь холоду, льоду і морозу
Кристаллофобия (crystallophobia) - боязнь дотику до металевих предметів
Крометофобия - боязнь грошей
Ксантофобия (xanthophobia) - боязнь жовтого
Ксенофобія (xenophobia) - боязнь іноземців
Ксерофобия (xerophobia) - боязнь посухи
Ксирофобия (xyrophobia) - боязнь бритви
Лаканофобия - страх перед овочами
Лалиофобия (laliophobia) - боязнь говорити
Лалофобия - нав'язливий страх-острах вимовляти слова у зв'язку з побоюванням виникнення заїкання
Латерофобия - боязнь лежати на одному боці
Лаханофобия (lachanophobia) - боязнь овочів
Левофобия (levophobia) - боязнь всього, що з лівого боку тіла
Лейкофобия (leukophobia) - боязнь білого
Лепрофобия (leprophobia) - боязнь прокази
Леукофобия - боязнь білого кольору
Лигирофобия(ligyrophobia) - страх перед голосними звуками
Лигофобия - страх страх перед темрявою
Лигрофобия (lygophobia) - боязнь темних місць
Лилапсофобия (lilapsophobia) - боязнь ураганів
Лимнофобия (limnophobia) - боязнь озер
Лиссофобия - страх зійти з розуму
Литикафобия (liticaphobia) - боязнь судових процесів
Логофобия (logophobia) - боязнь слів, нав'язливий страх страху порушення здатності вимовляти потрібні слова
Локиофобия - страх народити дитину
Луифобия (luiphobia) - боязнь сифілісу
Лутрафобия - страх перед видрами
Лютрафобия (lutraphobia) - боязнь видр
Магейрокофобия (mageirocophobia) - боязнь готувати їжу
Макрофобия (macrophobia) - боязнь довго чекати
Малевзиофобия (maleusiophobia) - страх перед пологами
Маниофобия - страх божевілля, нав'язливий страх страху психічного розладу
Мастигофобия (mastigophobia) - страх перед покаранням, страх прочуханки
Мегалофобия (megalophobia) - боязнь великих предметів
Медомалакуфобия (medomalacuphobia) - боязнь втрати ерекції
Медортофобия (medorthophobia) - боязнь пеніса в стані ерекції
Меланофобия (melanophobia) - боязнь чорного
Мелофобия (melophobia) - боязнь музики
Менингитофобия (meningitophobia) - боязнь захворювань мозку
Менофобия (menophobia) - боязнь менструації
Меринтофобия (merinthophobia) - боязнь виявитися пов'язаним
Металлофобия (metallophobia) - боязнь металевих предметів
Метатесиофобия - страх страх перед змінами
Метеорофобия (meteorophobia) - боязнь метеорів
Метилофобия (methyphoba) - боязнь алкоголю
Метрофобия (metrophobia) - боязнь поезії
Механофобия (mechanophobia) - боязнь машин
Мизофобия - страх забруднення, прагнення уникнути дотику до оточуючих предметів
Микофобия - страх перед грибами
Микофобия (mycophobia) - боязнь грибів
Микрофобия (microphobia) - боязнь маленьких предметів
Мирмекофобия (myrmecophobia) - боязнь мурах
Мифофобия (mythophobia) - боязнь міфів і казок
Мнемофобия (mnemophobia) - боязнь спогадів
Молизмофобия (molysmophobia) - боязнь інфекції
Монопатофобия (monopathophobia) - боязнь певної хвороби
Монофобия (monophobia) - боязнь самотності
Моторофобия (motorophobia) - боязнь автомобілів
Моттефобия (mottephobia) - боязнь молі
Музофобия (musophobia) - боязнь мишей
Мусофобия - страх перед мишами
Некрофобия - нав'язливий страх-острах трупів і похоронних приладдя
Некрофобия (necrophobia) - боязнь смерті (трупів)
Неофармофобия (neopharmaphobia) - боязнь нових ліків
Неофобія (neophobia) - боязнь всього нового, нав'язливий страх-острах нового (зміни роботи, навколишнього оточення і так далі)
Нефофобия - боязнь хмар
Нефофобия (nephophobia) - боязнь хмар
Никтогилофобия (nyctohylophobia) - боязнь лісів, темних заростей
Никтофобия - нав'язливий страх-острах темряви.
Никтофобия (nyctophobia) - боязнь настання ночі
Нозокомефобия (nosocomephobia) - боязнь лікарень
Нозофобия - страх каліцтва, невиліковної хвороби, зараження
Номатофобия (nomatophobia) - боязнь імен
Носокомефобия - страх перед лікарнями
Ностофобия (nostophobia) - боязнь повертатися додому
Нуклеомитуфобия (nucleomituphobia) - боязнь ядерної зброї
Нумерофобия (numerophobia) - боязнь чисел взагалі
Обезофобия (obesophobia) - страх розтовстіти
Обсессия - нав'язливе стан (явище)
Одонтофобия (odontophobia) - боязнь зубів, зубних операцій, боязнь лікувати зуби
Оенофобия (ойнофобия) (oenophobia) - страх перед вином
Оксифобия - боязнь гострих предметів
Октофобия (octophobia) - боязнь числа
Олігофазія - знижена мовна активність
Олфактофобия (offactophobia) - боязнь нюхати, страх перед запахами
Омброфобия (ombrophobia) - боязнь потрапити під дощ
Омметафобия (омматафобия) (ommetaphobia) - боязнь очей
Онанофобія - боязнь шкідливих наслідків онанізму
Онейрогмофобия (oneirogmophobia) - боязнь нічний еякуляції
Онейрофобия (oneirophobia) - боязнь снів
Опиофобия (opiophobia) - боязнь лікувати (лікарів)
Оптофобия (optophobia) - боязнь відкривати очі
Орнитофобия (ornithophobia) - боязнь птахів
Осмофобия (osmophobia) - боязнь тілесних запахів
Остраконофобия (ostraconophobia) - боязнь молюсків
Офидиофобия (ophidiophobia) - боязнь змій
Охлофобия (ochlophobia) - опинитися в натовпі
Панафобия (panophobia) - боязнь всього
Панофобия - боязнь всього на світі
Папафобия (papaphobia) - боязнь папи римського
Папирофобия (papyrophobia) - боязнь паперу
Паразитофобия (parasitophobia) - боязнь паразитів
Паралипофобия (paralipophobia) - боязнь не виконати свій обов'язок
Параскаведекатріафобія - боязнь п'ятниці
Парафобия (paraphobia) - боязнь сексуального збочення
Партенофобия (parthenophobia) - боязнь невинних дівчат
Патофобия (pathophobia) - боязнь хвороб взагалі
Патройофобия (patroiophobia) - боязнь спадковості
Педиофобия (pediophobia) - страх перед ляльками
Педофобія (pedophobia) - страх перед дітьми
Пеладофобия (peladophobia) - боязнь облисіти
Пениафобия (peniaphobia) - боязнь бідності
Пентерафобия (pentheraphobia) - боязнь тещі або свекрухи
Петтофобия - страх перед суспільством
Пирофобия - боязнь вогню, пожежі
Плакофобия (placophobia) - боязнь могил, страх перед надгробними плитами
Плутофобия (plutophobia) - боязнь багатства
Пнигофобия (pnigophobia) - боязнь виявитися задушеним
Погонофобия - страх страх перед бородами
Погонофобия (pogonophobia) - боязнь бородатих
Полиозофобия (poliosophobia) - боязнь поліомієліту
Политикофобия (politicophobia) - боязнь політиків
Полифобия (polyphobia) - боязнь багатьох речей
Порфирофобия (porphyrophobia) - боязнь пурпурного
Потамофобия (potamophobia) - боязнь річок або води, що біжить
Примейзодофобия (primeisodophobia) - боязнь втратити невинність
Проктофобия (proctophobia) - боязнь геморою
Прософобия (prosophobia) - боязнь прогресу
Психофобия (psychophobia) - боязнь душі
Психрофобия - боязнь холоду
Птеромеранофобия - боязнь літати
Птеронофобия (pteronophobia) - боязнь пташиного пір'я, патологічна боязнь лоскоту, боязнь бути защекоченним пташиним пером
Рабдофобия - боязнь покарання
Рабдофобия (rhabdophobia) - боязнь фізичного або морального покарання
Радіофобія (radiophobia) - боязнь радіації
Ранидафобия - боязнь жаб
Рипофобия (rhypopnobia) - страх забруднитися, боязнь бруду, нечистот
Ритифобия (rhytiphobia) - страх перед зморшками
Русофобія (russophobia) - боязнь російських
Сайдерофобия - страх перед зірками
Сатанофобия (satanophobia) - боязнь сатани
Селафобия (selaphobia) - боязнь спалахів світла
Селахофобия (selachophobia) - боязнь акул
Селенофобия (selenophobia) - страх перед місяцем
Сеплофобия (seplophobia) - боязнь гниючої матерії
Сидеродромофобия (siderodromophobia) - острах їздити на поїзді (на залізничному транспорті), особливо при прискореному русі
Симболофобия (symbolophobia) - боязнь символів
Симметрофобия (symmetrophobia) - боязнь симетрії
Сингенезофобия (syngenesophobia) - боязнь родичів
Синистрофобия - страх перед лівшами
Синофобия (sinophobia) - боязнь китайців
Ситиофобия - боязнь прийому їжі
Сіфілофобія - боязнь захворіти сифілісом
Скабиофобия - боязнь захворіти коростою
Скиофобия (сциопофобия) - боязнь тіней
Сколецифобия (бактериофобия, бациллофобия, верминофобия, вермифобия, гельминто) - боязнь бактерій, мікробів, заразитися
Сколинофобия (дидаскалейнофобия) - боязнь школи
Скопофобия
(гомилофобия, скоптофобия) - боязнь спілкування з оточуючими, залучити до
собі увагу, проповідей, пильного розглядання іншими
Скоптофобия (скопофобия) - боязнь пильного розглядання іншими
Скотомафобия - боязнь сліпоти
Скотофобия (никтофобия, ахлуофобия, эклуофобия) - боязнь темряви, ночі
Сомніфобія - боязнь спати
Сотериофобия - боязнь залежності від інших
Софофобия - боязнь вчитися
Соціофобія - страх суспільства, контактів, оцінки оточуючими
Спацефобия - боязнь порожнього простору
Спектрофобия (катоптрофобия, эйзоптрофобия) - боязнь дзеркал
Снідофобія - боязнь захворіти на снід
Стазобазофобия (базистазифобия, базостазофобия) - боязнь стояння
Стасифобия - боязнь вставання
Стаурофобия - боязнь хрестів та розп'ять
Стенофобия - боязнь вузьких коридорів
Суецидофобия - боязнь самогубства
Сцелерофобия (клептофобия, гарпаксофобия) - боязнь злодіїв, грабіжників, крадіжок
Сциопофобия (скиофобия) - боязнь тіней
Табофобия - боязнь захворіти спинний сухоткой
Талассофобия - боязнь морів, океанів, купання в морі
Танатофобія - боязнь смерті
Таурофобия - боязнь биків
Тафефобія - страх бути похованим заживо, похорону
Театрофобия - боязнь театрів
Тевтофобия (германофобия) - боязнь всього німецького
Текстофобия - боязнь тканин
Телеофобия (теофобия) - боязнь релігії, бога
Телефонофобия - боязнь телефону, очікування телефонного дзвінка
Тениофобия - боязнь захворіти глистами
Теологикофобия - боязнь теології
Теофобия (телеофобия) - боязнь релігії, бога
Тератофобия - боязнь міфічних чудовиськ, гаргуль
Термофобия - боязнь спеки, тепла
Технофобия - боязнь техніки
Токофобия (малевзиофобия) - боязнь пологів
Токсікофобія - боязнь отруєнь
Томофобия - боязнь хірургічних операцій
Топофобия - страх залишитися одному в приміщенні, стихійних лих
Травматофобия - боязнь травми
Тредекафобия (трискадекафобия, трискайдекафобия) - боязнь числа 13 (тринадцять)
Тремофобия - боязнь тремтіння
Трипанофобия - боязнь поранення
Трихофобия - боязнь попадання волосся в їжу, на одяг, на поверхню тіла
Тропофобия - боязнь переїзду, змін
Туберкулезофобия (фтизиофобия) - боязнь захворіти на туберкульоз
Туннелефобия - боязнь руху на транспорті або пішки через тунель
Уранофобия - боязнь раю, дивитися в небо
Уринофобия - боязнь мочитися
Фагофобия - страх подавитися їжею, є боязнь, страх бути з'їденим
Фазмофобия (богифобия) - боязнь привидів, духів, дияволів, городніх лякав
Фалакрофобия (пеладофобия) - боязнь облисіння
Фармакофобія - боязнь лікуватися, приймати ліки
Фасмофобия - боязнь привидів
Фебрифобия - боязнь захворіти на грип
Фенгофобия (фотофобія) - боязнь світла
Филемафобия - боязнь цілуватися
Философобия - боязнь філософії
Філофобія - боязнь закоханості
Фобиофобия (фобофобія) - страх фобій (страхів), появи симптомів страху, страх випробувати переляк
Фонофобия (акустікофобія) - боязнь звуків, розязика по телефону
Фотоауглифобия - боязнь яскравого світла
Фотофобія (фенгофобия) - боязнь світла
Франкофобия (галифобия, галлофобия) - боязнь всього французького
Фригофобия (психрофобия, чеймофобия, криофобия) - боязнь холоду
Фронемофобия - боязнь думати
Фтизиофобия (туберкулезофобия) - боязнь захворіти на туберкульоз
Фтириофобия - боязнь вошей
Хайрофобия - боязнь появи почуття радості, веселощів у неналежній обстановці, наприклад, на важливому співбесіді.
Харпаксофобия - боязнь розбійників, грабіжників
Хаэтофобия (гіпертрихофобія, каэтофобия) - боязнь волосся
Хепенгиофобия (гипенгиофобия, гипегиафобия) - боязнь відповідальності
Херофобия - боязнь веселощів
Хилофобия (ксилофобия, никтогилофобия, гилофобия) - боязнь лісу, темних заростей
Хионофобия (кионофобия) - боязнь снігу
Хирофобия - боязнь рук
Хомиклофобия (гомихлофобия) - боязнь туману
Хорофобия (кхорофобия) - боязнь захворіти на холеру
Хроматофобия - боязнь будь-якого кольору і пофарбованих у нього предметів
Хрометофобия (хрематофобия) - боязнь грошей
Хромофобія - боязнь кольору взагалі
Хронофобия (хронометрофобия) - боязнь годин, часу
Ценофобия - боязнь порожніх кімнат
Цибофобия - боязнь їжі
Циклофобия - боязнь велосипедів
Цидофобия - боязнь вбивств, бути вбитим
Чеймофобия (психрофобия, фригофобия, криофобия) - боязнь холоду
Евфобия - боязнь хороших новин
Ейзоптрофобия (катоптрофобия, спектрофобия) - боязнь дзеркал
Ейкофобия - боязнь околиць будинку
Ейсоптрофобія - боязнь власного відображення в дзеркалі
Ейхофобия - боязнь вимовляти або вислуховувати добрі побажання
Еквинофобия (гиппофобия) - боязнь коней
Екклезиофобия (эккесиофобия) - боязнь церков
Еклуофобия (никтофобия, ахлуофобия, скотофобия) - боязнь темряви, ночі
Екофобия - боязнь свого будинку
Елевтерофобия (элейтерофобия) - боязнь свободи, звільнення
Елейтерофобия (элевтерофобия) - боязнь свободи, звільнення
Електрофобия - боязнь електрики
Елурофобия (аклюрофобия, галеофобия, гатофобия) - боязнь кішок, котів
Еметофобия (вомитофобия) - боязнь блювоти
Емихофобия - боязнь подряпин
Енетофобия (айхмофобия) - боязнь шпильок, колючих предметів
Ениссофобия - боязнь критики
Енозиофобия - боязнь згрішити
Енохлофобия - страх натовпу
Ентомофобия (инсектофобия) - боязнь комах
Еозофобия - боязнь дня, на світанку, сонячного світла
Епистаксиофобия (эпистаксофобия) - боязнь нежитю
Епистаксофобия (эпистаксиофобия) - боязнь нежитю
Епистемофобия (офидиофобия) - боязнь змій см. Офидиофобия
Ерцинофобия - боязнь незрозумілих по розуму і за змістом творів мистецтва
Ергазиофобия - боязнь оперувати (лікарів-хірургів)
Ергофобія - боязнь працювати, робити які-небудь дії
Ерейтофобия (эритофобия, эритрофобия, руброфобия) - боязнь червоного кольору, почервоніти
Еремифобия (ануптафобия, аутофобія, изолофобия, монофобия, эремофобия) - боязнь самотності, безшлюбності
Еритрофобия (эритофобия, эрейтофобия, руброфобия) - боязнь червоного кольору, почервоніти
Еротофобия (коллофобия, колпофобия, коитофобия) - боязнь любові, статевого акту, жіночих геніталій
Ефебифобия - боязнь підлітків
Ергофобія - боязнь роботи
Юдофобия - боязнь всього єврейського
Японофобия - боязнь всього японського
Ятрофобия - боязнь лікаря
Додати коментар