загрузка...

Експертиза якості меддопомоги

Експертиза якості меддопомоги
Експертиза якості меддопомоги здійснюється для отримання доказів того, що зобов'язання з професійної діяльності медичних працівників виконані належним чином. Експертизу якості здійснює фахівець, який має кваліфікацію, відповідну кваліфікації перевіряється. Більш того, експерт повинен володіти технікою експертизи, вміти оцінити діяльність колеги, користуючись встановленими алгоритмом дій, правильно оформити отримані в ході дослідження результати.


Експертна оцінка повинна бути об'єктивна і неупереджена, повинна спиратися на самі передові досягнення медицини, якщо необхідно, повинна містити аналіз літератури з досліджуваного питання. Експертові, оцінюючому діяльність свого колеги, необхідно бути вище так званої корпоративності, що є характерною рисою людей однієї професії.


Одним з головних правових документів у цій галузі є наказ Міністерства охорони здоров'я «Про заходи щодо вдосконалення експертизи тимчасової непрацездатності». У даному Наказі міститься Положення про клініко-експертної комісії державного або муніципального лікувального закладу. Дана комісія формується для колегіального обговорення питань діагностики, лікування, тактики ведення, реабілітації, визначення працездатності та профпридатності чи інших питань, прийняття з зазначених питань рішень. Крім того в обов'язки комісії входить вирішення конфліктних ситуацій та розгляд претензій пацієнтів та організацій, які можуть виникнути в процесі надання медичної допомоги. Комісія оцінює якість і ефективність процесу діагностики та лікування, результати діяльності фахівців, перевіряє відповідність регіональним медико-економічним стандартам. У цьому і полягає експертиза якості медичної допомоги .


Якщо піддається сумніву якість, обсяг, уязика отримання меддопомоги, спочатку пацієнт може написати заяву на ім'я керівника медзакладу. Необхідно коротко описати ситуацію, що викликає почуття незадоволеності. Далі, пославшись на Наказ Міністерства охорони здоров'я, викласти прохання про проведення клініко-експертної комісії з тим, щоб вивчити описаний випадок, надання копії висновку з печаткою лікувально-профілактичного закладу. Якщо отримане висновок пацієнта не задовольнити, він може звернутися зі своєю заявою до органу управління охороною здоров'я території, що знаходиться у складі суб'єкта Федерації або управління охорони здоров'я суб'єкта Федерації.

Популярні статі