загрузка...

Олігофренія: ознаки, лікування та ступеня олігофренії

Олігофренія: ознаки, лікування та ступеня олігофренії
Олігофренія - набутий у ранньому дитинстві або вроджене слабоумство, що виражається в значному недорозвиток психіки, що зачіпає в першу чергу інтелект людини. Олігофренія не є прогредієнтним процесом, а розвивається внаслідок перенесеного захворювання. Для оцінки ступеня розумової недостатності проводяться стандартні психологічні тести, за оцінками результатів яких визначається інтелектуальний коефіцієнт обстежуваного. Найчастіше олігофренія супроводжується вадами фізичного розвитку. У побуті дане захворювання у дітей досить часто називають психічної відсталістю, а безпосередньо самої дитини - розумово відсталим

Причини олігофренії


Виділяють три групи чинників, здатних спровокувати розвиток даного захворювання, це:
- Внутрішньоутробні інфекції під час протікання вагітності (токсоплазмоз, вроджений сифіліс , краснуха, гормональні порушення), імунно-конфлікт крові дитини та матері, наркоманія, алкоголізм та інші шкідливі звички матері (провокують порушення постачання плода поживними речовинами), післяпологові і родові травми черепа дитини
- Специфічні спадкові порушення обміну речовин, різні генетичні синдроми та хромосомні патології ( синдром Дауна , синдром Шерешевського-Тернера, синдром Клайнфелтера , синдром Рубинстайма-Тейбі, різні типи мукополісахаридозу тощо)
- Найбільш важкі форми олігофренії розвиваються внаслідок сукупного впливу на організм як ендогенних, так і екзогенних факторів (вроджена гідроцефалія дитячі інфекційні захворювання, травмування голови малюка в ранньому дитинстві, асфіксія новонародженого і плоду тощо)

Ступені олігофренії


Легкій ступенем слабоумства є дебільність . Діти з даними відхиленням частіше всього в змозі закінчити початкову школу і здатні до самостійного життя. У дебілів переважає конкретно - описовий тип мислення, здатність до абстрагування практично повністю відсутня. Деякі дебіли незважаючи на малу продуктивність мислення і затримку загального психічного розвитку є частково обдарованими, що може проявлятися у відмінній зорової та механічної пам'яті, здатність подумки робити складні арифметичні операції та ін. підрозділяють на Дебілів заторможенних (торпідних), мстивих, злобно - впертих, мляво - апатичних і збудливих (эретичних)
Середній за тяжкістю ступенем олігофренії є імбецильність . Імбецили в змозі вимовляти короткі фрази і розуміють мову оточуючих. Деякі хворі можуть освоїти найпростіші навички самообслуговування, виробляти елементарні математичні (рахункові) операції, а також засвоїти найпростіші трудові навички. Імбецили адекватно реагують на зауваження чи похвалу, дуже прив'язані до рідних, їх емоції більш диференційовані. Мислення даної групи хворих дуже примітивно, вони схильні до навіювань, інертні, повністю позбавлені ініціативи, при зміні обстановки легко втрачаються, потребують постійного догляду
Найбільш глибоким ступенем олігофренії є ідіотія , яка характеризується практично повною відсутністю мислення, а також язика. Для ідіотизму характерна неусвідомлена діяльність. Емоційна життя таких людей обмежується примітивними реакціями невдоволення і задоволення. Ідіоти в змозі вимовляти лише окремі звуки або слова, не в змозі зрозуміти мова їх оточення, не можуть відрізнити родичів від сторонніх. Такі люди не в змозі самостійно їсти, не можуть елементарно себе обслуговувати, потребують постійного догляду

Симптоми олігофренії


У всіх хворих олігофренією присутні загальні ознаки психічного недорозвинення:
- Слабоумство виявляється не тільки в недорозвиненості пізнавального процесу, воно охоплює особистість в цілому страждає інтелект, мислення, воля, емоції, моторика, мова, увага, пам'ять і сприйняття
- Провідна роль у структурі психічних дефектів належить нездатність до узагальнення і недостатність абстрактного мислення (ситуаційне мислення, образне, конкретне). Словниковий запас відрізняється бідністю, елементарні фрази і побудовані неграмотно. Пам'ять і увага ослаблені, іноді може бути добре розвинена механічна пам'ять (вибіркове запам'ятовування цифр, номерів телефонів тощо). У хворих відзначається зниження рівня ініціативи і спонукань. Із затримкою також протікає і фізичний розвиток

Діагностування олігофренії на першому році життя дитини ґрунтується на комплексі симптомів психічного і фізичного відставання у розвитку. Діагноз олігофренія встановлюють дітям, якщо вони в самому ранньому віці нездатні на одній точці фіксувати погляд, не тримають до року голову, не сидять, не повертають голову на звук, не гулят і не посміхаються при зверненні до них. У малюків другого року життя олігофренія проявляється недорозвиненням моторики і язика, відсутністю бажання пізнавати навколишнє середовище. Дитина не намагається повторювати дії дорослих і не розуміє звернену до нього мова. У дошкільнят легка ступінь олігофренії проявляється в нездатності до самообслуговування, поганий навченості, переважання примітивних емоцій і слабо розвиненою язика

Лікування олігофренії


Для своєчасного виявлення у дітей різних форм олігофренії, існує єдина у всьому світі патронажна система контролю психічного і фізичного розвитку дітей від самого народження до школи. На жаль проведення лікування даного захворювання можливе лише у разі метаболічної етіології олігофренії, при якому дитині показане призначення лікарських препаратів для корекції обміну речовин, причому якість лікування напряму залежить від сприйнятливості до даного лікування організму дитини.
При інших формах олігофренії можливе проведення лише допоміжної терапії ноотропами, амінокислотами, вітамінними комплексами, препаратами для зменшення внутрішньочерепного тиску і стимуляції мозкового кровообігу.
Для компенсації олигофренического дефекту важливе значення мають трудове навчання, а також лікувально - виховні заходи. Поряд з органами охорони здоров'я, соціальної адаптації та реабілітації олігофренів велику роль відіграють допоміжні школи - інтернати, майстерні ПТУ для розумово відсталих
Ще статті по даній темі:
1. Аутизм 4. Психоорганічний синдром
2. Синдром Аспергера 5. Кататонические синдроми
3. Синильние психози 6. Нав'язливі стану
Додати коментар