загрузка...

Епідеміолог

Які проблеми вирішує лікар-епідеміолог?

Епідеміолог є фахівцем з вищою медичною освітою. В його компетенції знаходиться проведення епідеміологічних обстежень осередків інфекційних захворювань, здійснення аналізу епідеміологічної обстановки, планування і реалізація протиепідемічних заходів і, що найголовніше, контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму на місцях.

Де працюють і з ким співпрацюють ці фахівці?

Епідеміологи тісно співпрацюють з мікробіологами, бактериологами, вирусологами, педіатрами, інфекціоністами. Основне місце роботи лікарів-епідеміологів – санітарно-епідеміологічні станції (СЕС). Деякі з них працюють в науково-дослідних лабораторіях та інститутах.

Епідеміолог СЕС будує свою роботу згідно з планом заходів щодо зниження рівня інфекційної захворюваності. У своїй діяльності керується Наказами Міністерства охорони Здоров'я, затвердженими інструкціями і положеннями, веде контрольно-облікову документацію.

Специфіка роботи епідеміологів

Діяльність епідеміолога включає організацію і проведення комплексу регламентованих заходів безпосередньо у вогнищі інфекційного захворювання: встановлення джерела інфекції, з'ясування епідеміологічного анамнезу, визначення кола контактних осіб, розробка і реалізація протиепідемічних заходів, включаючи карантин. Найчастіше епідеміолог сам завдає візит хворому і з'ясовує подробиці захворювання. Щоб визначити джерело зараження працівник СЕС проводить відбір проб у вогнищі (змиви з різних поверхонь і рук, харчові продукти, вода та інші). В обов'язки епідеміолога входить організація заключної дезінфекції в ньому.

Які завдання стоять перед цими лікарями?

Всі медичні установи, школи і дитячі садки, оздоровчі табори, підприємства громадського харчування, об'єкти харчової промисловості знаходяться під невсипущим контролем територіальних СЕС. Регулярні візити лікарів-епідеміологів в ці і багато інші установи здійснюються з метою перевірки додержання протиепідемічного режиму і встановлених санітарно-гігієнічних норм. Кінцева мета такого суворого контролю – попередження спалахів інфекційних захворювань, а якщо вже зареєстровані випадки хвороби – запобігання її поширення.

Епідеміолог аналізує щоденну інформацію про порушення санітарно-гігієнічного режиму, випадках інфекційних захворювань і нетипових реакцій на введення вакцин.
Популярні статі