загрузка...

Ангионевролог

Актуальність проблеми судинних захворювань головного мозку

Судинні захворювання головного мозку — актуальна проблема сучасної клінічної неврології. Це пояснюється їх великою поширеністю серед населення, а також намітилася останнім часом тенденцією до росту захворюваності і високою летальністю у гострому періоді мозкового інсульту. З урахуванням витрат на лікування та медичну реабілітацію збиток від судинних захворювань досить високим на протязі ось вже багатьох років. Зміною ситуації займається ангионевролог в умовах ангионеврологического кабінету поліклініки.

Чим займається ангионевролог?

Діяльність ангионевролога полягає не тільки в клінічному дослідженні неврологічного статусу, оцінці черепно-мозкової іннервації і сухожильних рефлексів, але і в розробці оригінальної системи виявлення ранніх форм цереброваскулярної патології у пацієнтів із захворюваннями, що сприяють її розвитку (артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, ішемічною хворобою серця, атеросклерозом нижніх кінцівок). Ангионевролог займається удосконаленням методів первинної профілактики в осіб працездатного віку, розробкою системи прогнозування ранніх форм порушення мозкового кровообігу, вивченням клініко-лабораторної кореляції у хворих. Отримані в результаті дослідження дані є основою нових підходів до профілактики, своєчасного обстеження та адекватного лікувального забезпечення пацієнтів.

Важливими напрямками в роботі ангионевролога є боротьба з факторами ризику (курінням, алкоголізмом, гіподинамією, надмірною вагою), пропаганда здорового способу життя, формування диспансерних груп, своєчасне проведення амбулаторного лікування загрозливих для пацієнтів.

Які методи використовує цей фахівець для обстеження пацієнтів?

Ангионевролог тісно співпрацює з суміжними спеціалістами: кардіологом, ендокринологом, ревматологом, терапевтом, ангиологом. Широко застосовує такі методи дослідження: нейропсихологічне тестування, оцінку ліпідного спектру крові та коагулограми, вивчення агрегатограмми, доплеровське дослідження судин голови та шиї. Проведені заходи сприяють зниженню захворюваності і смертності від судинної патології мозку.
Популярні статі