загрузка...

Нормальний пульс у хвилину, у дорослої людини, дитини - таблиця

Нормальний пульс у хвилину, у дорослої людини, дитини - таблиця
Нормальний пульс у людини – це коливання судинних стінок, що відбувається з дотриманням певної ритмічності та відповідне частоті скоротливої діяльності міокарда, тому нормальний показник частоти таких коливань є відображенням правильної діяльності всіх структур системи кровообігу в цілому.
Оцінюючи показники пульсу, можна достовірно судити не стільки про інтенсивність, скільки про регулярність скорочення міокарда, а також про стан судинних стінок артерій. У ситуації, коли пульсові хвилі генеруються через різні часові проміжки, що має місце при неритмічному пульсі, то лікарю слід докласти максимальні зусилля, спрямовані на пошук першопричини розвитку даного стану.
Нормальні показники пульсу проявляються не тільки його ритмічністю, але певною частотою, представляє обмежену кількість коливань в одиницю часу, а саме в хвилину. Середньостатистична нормальна частота пульсу людини обмежується оцінкою від 60 до 90 ударів у хвилину. Така частота пульсу зазначається у пріоритетного більшості здорових людей, які знаходяться у стані фізичного та психоемоційного спокою.

Нормальний пульс у дорослої людини


В залежності від того, на якому рівні судинного русла проводиться вимірювання коливання судинної стінки, виділяють різні види пульсу (артеріальна, капілярний, венозний). Дослідження різних характеристик пульсу дозволяє оцінювати діяльність серцево-судинної системи, а також наявність гемодинамічних порушень. Основним методом дослідження характеристик пульсу є компресійна пальпація артерій в найбільш доступних місцях. Переважно здійснювати пальпацію пульсу одночасно на обох верхніх кінцівках, і при наявності асиметрії пульсу обов'язково відображати даний факт у протоколі. Асиметрія пульсу може спостерігатися при різних судинних аномалій, закупорки просвіту судини, а також компресійному впливі на судинну стінку ззовні.
Незважаючи на те, що найбільш доступним місцем для пальпації пульсу є проекція розташування променевої артерії, достовірно здійснити дану маніпуляцію можна на всьому протязі поверхово розташованих судин (скронева, стегнова, шийна область, тильна поверхня стопи). Компресійна пальпація пульсу є суб'єктивною методикою, не має 100% достовірності. Для визначення об'єктивної характеристики пульсу слід виконати графічну реєстрацію або сфигмографию. При дослідженні пульсу здорової людини методом сфигмография відзначається круте підняття пульсової хвилі вгору і повільне її спадання, а при наявності патологічної діяльності серцево-судинної системи відзначається зміна форми пульсової хвилі.
Основними характеристиками пульсу, які обов'язково відображаються в протоколі сфигмография, є: частота, ритмічність, напруга, швидкість і наповнення. Нормальним показником частоти пульсу є рівень 60-80 ударів на хвилину, тому зміна цього параметра в ту або іншу сторону свідчить про наявність рідкісного або частого пульсу. Існують фізіологічні стани, при яких може відзначатися незначне зміна нормального пульсу, наприклад, гіпертермічний синдром, при якому підвищення шкірної температури на кожен градус супроводжується підвищенням частоти пульсу на 10 ударів.
Крім визначення частоти пульсу у здорової або хворої людини обов'язковим вважається визначення дефіциту пульсу, тобто меншого числа пульсових ударів в порівнянні з частотою скорочення серця. Поява у пацієнта значного дефіциту пульсу свідчить про недостатності кровообігу і може бути єдиною ознакою цього загрозливого життя стану людини.
Нормальний пульс у людини передбачає дотримання ритмічності появи пульсових хвиль, які реєструються однаково часто за одну одиницю часу. У ситуації, коли поява пульсових хвиль носить хаотичний характер, мова йде про аритмичном пульсі.
На процес наповнення пульсу надає вплив кількість крові, яка викидається в період систоли в артеріальний русло, а також еластичність і розтяжність судинної стінки артерій. При нормальних умовах у людини відзначається повний пульс. У ситуації, коли в артеріальний русло надходить менший об'єм крові, відзначається поява малого пульсу. Існує цілий ряд важких невідкладних станів, при яких спостерігається таке мінімальне наповнення кров'ю судини, що лікар може реєструвати тільки ниткоподібний пульс. На процес нормального наповнення пульсу може вкрай негативно впливати незадовільний стан судинної стінки, що спостерігається при атеросклеротичному ураженні. Важке ураження міокарда, що спостерігається при ішемічному його пошкодження, що супроводжується появою ознак чергування пульсової хвилі великого і малого наповнення, тобто з'являється так званий «перемежовується пульс».
Капілярний пульс визначається ритмічним розширенням артеріол мінімального калібру, що виникають як результат різкого і значного збільшення градієнта тиску в артеріальному судинному руслі у період систолічного скорочення. У цей час відзначається поширення великий пульсової хвилі до артеріол самого дрібного калібру і разом з тим, збереження безперервного струму крові в капілярному руслі. Капілярний пульс має максимальні значення при недостатності аортального клапана . Існують патологічні стани, при яких відзначається залучення і капілярів у пульсаторние коливання, наприклад, тиреотоксикоз , лихоманка гектичного типу. Визначення капілярного пульсу здійснюється методом легкого притискування губи за допомогою предметного скла і виявлення поперемінного, відповідного пульс, почервоніння чи збліднення слизової оболонки.
Венний пульс представлений коливаннями судинної стінки венозного русла в результаті систолічного скорочення і діастолічного розслаблення правих відділів серця, які провокують поперемінне прискорення і уповільнення відтоку венозної крові в порожнину правого передсердя і відповідну напругу і спадання судинної стінки вен.
Показники нормального пульсу у одного і того ж людини можуть значно варіювати в залежності від навколишнього середовища і стану самого пацієнта. Особливо виражена зміна показників пульсу при фізичної активності, у зв'язку з чим, кардіологи рекомендують кожній людині, що бажає займатися спортом або іншим видом активної фізичної діяльності заздалегідь визначити нормальні значення пульсу до фізичного навантаження і в момент максимальної фізичної активності.
Так, при спокійній тривалій ходьбі частота нормального пульсу може досягати 100 ударів у хвилину, у той час як короткочасна пробіжка провокує більш виражені зміни показника пульсу навіть у здорової людини.
Визначення показника пульсу при фізичній активності різного ступеня інтенсивності дозволить уникнути ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Так, збільшення частоти пульсу до 130 ударів у хвилину для здорової людини не є показанням для припинення фізичної активності, в той час як рівень 170 ударів за хвилину є прикордонним і кардіологи не рекомендують піддавати організм такої фізичної активності.
Крім того, крім визначення частоти пульсу при фізичній активності, слід реєструвати час, протягом якого пульс нормалізується після припинення фізичної активності. При нормальних умовах пульс повинен нормалізуватися не більше ніж через п'ять хвилин.
Значення нормального пульсу можуть значно варіювати залежно від вікової категорії та стану здоров'я людини. Так, нормальний пульс людини в 50 років перевищує нормативи пульсу більш молодої людини на 5-10 ударів, що пояснюється фізіологічною перебудовою структур серцево-судинної системи. Крім того, нормальний пульс у чоловіків має порівняно менші значення, ніж у представниць жіночої статі.

Нормальний пульс у дитини


При проведенні рутинного об'єктивного огляду дитини під час відвідування педіатричного кабінету обов'язковою умовою є вимірювання пульсу, як головного показника нормальної діяльності структур всієї серцево-судинної системи. Виявлення навіть найменших відхилень від нормальних значень пульсу у дитини є підставою для проведення додаткового обстеження в повному обсязі. Мінімальні відхилення пульсу від нормативних значень, як правило, носять фізіологічний компенсаторний характер і не потребують медикаментозної корекції. Більш виражені зміни слід розцінювати як невідкладне патологічний стан, що потребує негайної екстреної корекції.
Щодо чинників, які впливають на частоту пульсу у дитини, можуть виступати показники стану навколишнього середовища, в якій він знаходиться короткочасно або постійно, а також наявність або відсутність якого-небудь фонового захворювання. До не модифікується факторів, що мають вплив на стан пульсу, належить вік дитини. Існує кореляційна залежність: «чим старше дитина, тим менший показник пульсу в нормі».
Нормальний пульс у підлітка складає в середньому 75 ударів на хвилину, однак, може трохи змінюватися в межах 60 – 80 ударів на хвилину. Для вимірювання показника тиску судинних стінок артеріального русла однаково часто застосовуються два методу: пальпація та інструментальна реєстрація з допомогою спеціальних апаратів.
Дітям новонародженого вікового періоду виробляють вимірювання пульсу проекції розташування сонної артерії, яка пальпується при будь-яких умовах. При огляді дітей більш старшого віку найбільш доступним місцем для пальпації є долонна поверхня променево-зап'ясткового суглоба у проекції розташування променевої артерії.



Техніка виконання пальпації пульсу у дитини не відрізняється від такої у дорослої категорії пацієнтів. Першочергово слід розташувати середній і вказівний пальці на долонну поверхню зап'ястя в місці розташування променевої артерії і уважно здійснити підрахунок скорочень серця протягом 30 секунд і помножити одержані дані на два. У ситуації, коли у дитини є ознаки порушення ритмічності серцевої діяльності, слід здійснювати підрахунок серцевих скорочень протягом однієї хвилини.
Достовірність отриманих при підрахунку даних може значно знижуватися при недотриманні техніки виконання маніпуляції, а також порушення умов навколишнього середовища. Так, протягом дня у дитини можуть значно відрізнятися показники пульсу, і це залежить від ступеня його фізичної та психоемоційної активності. Мінімальним є нормальний пульс у спокої, що спостерігається в період глибокого сну, тому найбільш сприятливим і інформативним є визначення частоти пульсу безпосередньо після пробудження. При підрахунку пульсу дитина повинен перебувати в горизонтальному положенні, так як навіть мінімальна фізична активність може негативно впливати на достовірність отриманих результатів.
Не слід робити висновки і нормальній частоті пульсу, грунтуючись тільки на одноразовому вимірюванні пульсу. Необхідно здійснювати підрахунок пульсу протягом кількох діб в один і той же час і тільки після цього визначати середнє значення нормальної частоти для даної дитини. Визначення частоти пульсу в момент фізичної активності також має клінічне значення, так як вимірюючи цей показник можна судити про компенсаторні можливості в кожному конкретному випадку. Нормальна частота пульсу у дитини в момент фізичної активності вираховується за формулою: 220 серцевих скорочень мінус вік пацієнта в роках. У разі, коли підраховану кількість скорочень серця перевищує нормальні показники пульсу, визначені за формулою навіть на 10-20 ударів, слід негайно обмежити фізичну активність.

Нормальний тиск і пульс у хвилину


У зв'язку з тим, що показники градієнту тиску крові в просвіті судини мають найбільше значення у збереженні нормального пульсу, визначення цих двох значень є обов'язковим при огляді пацієнта. Зміни показників артеріального тиску більшою мірою негативно впливають на такі характеристики пульсу, як напруга та швидкість.
Так, напружений або твердий пульс спостерігається у пацієнта в момент підвищення артеріального тиску, так як при даних умовах потрібні більші, ніж в нормі, зусилля для компресії артерії і припинення пульсації її стінок. Низькі значення артеріального тиску супроводжуються появою м'якого пульсу, так як для компресії судинної стінки можуть знадобитися мінімальні зусилля.
На швидкість пульсу також впливає коливання градієнта тиску в судинному артеріальному руслі в період систолічного скорочення і діастолічного розслаблення. В ситуації, коли в період систолічного скорочення відзначається швидке зростання градієнта тиску в просвіті аорти, а в період діастолічного розслаблення відзначається швидке падіння тиску, спостерігається швидка дилатація і спадання судинної стінки, тому пульс стає швидким. Даний стан найбільш характерно для людей, які страждають недостатністю аортального клапана.
У разі повільного підвищення градієнту тиску крові в просвіті аорти період систолічного скорочення і повільного його зниження в період діастолічного розслаблення відзначається поява повільного малого пульсу, що характерно для осіб, які страждають звуження устя аорти.
Таким чином, для визначення змін нормальних показників тиску і пульсу, які знаходяться в кореляційній залежності, може знадобитися застосування додаткових інструментальних методик обстеження, а саме – холтерівського моніторингу артеріального тиску і пульсу протягом доби. При нормальних умовах показники артеріального тиску, так і пульсу можуть незначно змінюватися, але повинні відповідати віковим нормативам.

Таблиця нормального пульсу у людини


У своїй практичній діяльності лікарі будь-якої спеціальності спираються на наявні нормативи і алгоритми. Кардіологи у своїй практиці також використовують нормативну базу щодо визначення частоти пульсу, як одного з головних критеріїв нормальної діяльності серцево-судинної системи.
У нижепредставленной таблиці вказані нормативні значення пульсу залежно від вікової категорії пацієнта. Розглядаючи дану таблицю, стає зрозумілим, що максимальне нормальне значення частоти пульсу зазначається у дитини після народження та в перший місяць життя називається періодом новонародженості. З збільшенням віку людини кореляційно зменшується показник нормального пульсу, і така залежність спостерігається до досягнення людиною п'ятдесятирічного віку. Згідно таблиці, нормальний пульс у 60 років перевищує значення пульсу в 50 років, тому можна з упевненістю відзначати збільшення частоти пульсу у людини після 50 років. Наукові дослідження в галузі кардіології довели факт різкого прискорення пульсу з досягненням показника 160 ударів безпосередньо перед настанням смерті.
Розглядаючи дану таблицю нормального пульсу і враховуючи її дані в оцінці стану пульсу у людини, слід пам'ятати про те, що показники цієї таблиці застосовуються виключно для здорових осіб. Жінки, які страждають настанням клімактеричного періоду раннього схильні до появи функціональної тахікардії , обумовленої гормональними збоями в організмі, а не порушенням діяльності серця, тому нормальний пульс у 40 років у цієї категорії осіб може перевищувати середньостатистичні нормативи.
Нижепредставленная таблиця нормального пульсу спирається на нормативні значення виключно згідно з віковими категоріями, хоча кардіологи відзначають різні значення нормального пульсу залежно від статевої приналежності. Так, нормальний пульс у жінок молодого віку може значно відрізнятися від нормальних показників пульсу чоловіків тієї ж вікової категорії.






Вік






Мінімальне
Нормальне значення пульсу






Максимальне нормальне значення пульсу






Середній показник нормального пульсу







Від народження до 1 місяця життя




110 ударів в хвилину




170 ударів у хвилину




140 ударів в хвилину






Від 1 місяця до 1 року




102 удари на хвилину




162 удари на хвилину




132 удари в хвилину






Від 1 до 2 років




94 удари в хвилину




154 удари на хвилину




124 удари в хвилину






Від 4 до 6 років




86 ударів в хвилину




126 ударів в хвилину




106 ударів в хвилину






Від 6 до 8 років




78 ударів на хвилину




118 ударів в хвилину




98 ударів в хвилину






Від 8 до 10 років




68 ударів на хвилину




108 ударів у хвилину




88 ударів на хвилину






Від 10 до 12 років




60 ударів в хвилину




100 ударів в хвилину




80 ударів на хвилину






Від 12 до 15 років




55 ударів в хвилину




95 ударів в хвилину




75 ударів на хвилину






Від 15 до 50 років




60 ударів в хвилину




80 ударів на хвилину




70 ударів в хвилину






Від 50 до 60 років




64 удари на хвилину




84 удари на хвилину




74 удари на хвилину






Від 60 до 80 років




69 ударів в хвилину




89 ударів в хвилину




79 ударів в хвилину





Популярні статі