загрузка...

Анізоцитоз еритроцитів у загальному аналізі крові - причини, лікування

Анізоцитоз еритроцитів у загальному аналізі крові - причини, лікування
Анізоцитоз – це лабораторний термін, що позначає значне або помірне зміна метричних параметрів кров'яних клітин, яка є відображенням розвитку патологічних станів або спостерігається як фізіологічний компенсаторний механізм.
Зміна будь-яких лабораторних критеріїв при обстеженні людини завжди є відображенням зміни стану функціонування організму в цілому, що спостерігається при захворюваннях, так і може бути фізіологічними компенсаторними змінами. При дослідженні аналізу крові відносно оцінки складу кров'яних клітин слід звертати увагу не стільки на зміну їх чисельності, скільки на патологічні порушення форми, розмірів і навіть кольору.
У ситуації, коли у пацієнта визначається анізоцитоз в аналізі крові, є необхідність у застосуванні додаткових методів лабораторної діагностики, так як виявлення даних змін є відображенням наявності серйозного захворювання.
Середні показники розмірів кров'яних клітин знаходяться в межах 7 – 75 мкм, у зв'язку з чим найменше відхилення в параметрах є патологічним анізоцитозом (микроцитоз, макроцитоз і мегалоцитоз).

Причини анизоцитоза


Так як анізоцитоз не є самостійною нозологічною формою, а спостерігається лише як відображення патологічних змін, що проходять в організмі людини, в ролі етіопатогенетичної фактори його виникнення може виступати широкий спектр захворювань. Так, вітамінна недостатність групи А і В, а також недостатнє надходження і синтез ендогенного заліза в організмі людини з плином часу провокують анізоцитоз еритроцитів, що поєднується із зменшенням їх змісту.
При порушенні техніки гемотрансфузії, під час якої не було проведено попереднє дослідження донорської крові на предмет наявності змінених кров'яних клітин, також підвищений анізоцитоз у реципієнта, однак у більшості випадків ці зміни носять короткочасний характер і не потребують медикаментозного втручання.
Різні захворювання, що супроводжуються метастатичним ураженням кісткового мозку, а також мієлодиспластичний синдром практично в 90% випадків проявляються утворенням кров'яних клітин, які відрізняються один від одного не тільки за розміром, але і формі, тому пацієнти онкологічного профілю відносяться до категорії ризику по виникненню анизоцитоза.
Патологічного зміни метричних параметрів може піддаватися будь-яка кров'яна клітка, за винятком групи еозинофілів. Транзиторний компенсаторний анізоцитоз може спостерігатися при тривалому перебігу інфекційних захворювань, що супроводжуються важким интоксикационним синдромом, причому в цій ситуації спостерігається переважний анізоцитоз кров'яних клітин лейкоцитарного і лімфоцитарного ряду.
Макроцитоз спостерігається найчастіше при анемії, обумовленої дефіцитом вітамінів групи В12 дифузних захворюваннях паренхіми печінки і підшлункової залози, а також при лейкозі.

Симптоми анизоцитоза


Анізоцитоз практично у всіх випадках супроводжується зменшенням кількості кров'яних клітин, тому клінічні прояви цього стану не можна вважати специфічними, що характеризують дану патологію.
Практично всі пацієнти, у яких анізоцитоз виявляється при додатковому обстеженні, відзначають зміни стану власного здоров'я у вигляді прогресуючої слабкості, неможливості виконання звичної фізичної активності, прискореного серцебиття, що спостерігається на тлі повного благополуччя. При тривалому перебігу, анізоцитоз, що поєднується з анемією і тромбоцитопенією , провокує розвиток у пацієнта дихальних розладів, що виявляються у наростаючої задишки инспираторного типу. При об'єктивному огляді пацієнта може спостерігатися виражена блідість слизових оболонок і шкірних покривів аж до розвитку акроцианозу . У зв'язку з тим, що вищеперелічена симптоматика не відрізняється специфічністю і може супроводжувати розвиток захворювань кардіологічного профілю, необхідним є проведення всебічного обстеження пацієнта із застосуванням не тільки лабораторних, але і інструментальних методів візуалізації.
Ступінь вираженості і специфічність клінічних проявів безпосередньо залежать від патоморфологічного типу анизоцитоза, тому при виявленні змін метричних параметрів кров'яних клітин обов'язково розраховується «індекс анизоцитоза» і «показник анизоцитоза». У ситуації, коли у пацієнта відзначається виключно зменшення або збільшення розмірів кров'яних клітин, медичний лаборант використовує терміни «микроцитоз» або «макроцитоз», проте в деяких ситуаціях у однієї людини можуть спостерігатися обидва стану, тому слід застосовувати термін «анізоцитоз змішаного типу».Крім виявлення факту наявності анизоцитоза, для фахівця в галузі гематології велике значення має вираженість виявлених змін, тому для розділення анизоцитоза за ступенями існує загальноприйнята градація, представлена чотирма ступенями тяжкості. Незначний анізоцитоз позначається в лабораторному аналізі як «+» і застосовується у разі, коли зміст змінених за розміром кров'яних клітин знаходиться в межах 25% від загальної їх концентрації. Помірний анізоцитоз або «++» має місце при підвищенні вмісту змінених кров'яних клітин до 50%. Виражена ступінь анизоцитоза «+++» супроводжується тяжкими клінічними проявами, так як кількість змінених кров'яних клітин превалює над змістом «здорового клітинного складу» (до 75%). Критичний анізоцитоз або « ++++» зустрічається вкрай рідко і супроводжується повним заміщенням нормального кров'яних клітин на змінені.

Анізоцитоз у дітей


При виявленні ознак макроцитоза у дітей новонародженого віку слід враховувати, що дана форма анизоцитоза є фізіологічної та ознаки зміни розмірів кров'яних клітин самостійно нівелюються протягом двох місяців. Також анізоцитоз при вагітності є частим явищем, причому в загальній популяції змінених кров'яних клітин переважають мегалоціти (розміри клітин перевищують 12 мкм).
Слід враховувати, що в крові абсолютно здорової дитини може спостерігатися невелика кількість як микроцитов, так і макроцитов, концентрація яких не повинна перевищувати межу 15% від загального клітинного складу крові.
У зв'язку з тим, що в дитячому віці спостерігається підвищена захворюваність залізодефіцитною анемією дане патологічний стан превалює серед інших причин розвитку анизоцитоза. При призначенні дитині залізовмісних препаратів з метою усунення ознак анемії слід враховувати, що на початковій стадії лікування показник анизоцитоза може збільшуватися і такий стан обумовлюється стрімким наповненням еритроцитарних клітин гемоглобіном. Після нормалізації концентрації гемоглобіну в крові дитини індекс анизоцитоза самостійно нормалізується.
Анізоцитоз кров'яних клітин тромбоцитарного ряду у вигляді зменшення їх розмірів, як правило, супроводжує розвиток тромбоцитопатії, тромбоцитопенії і гіпопластичного синдрому.
Крім визначення ступеня анизоцитоза, щодо анизоцитоза еритроцитарних клітин застосовується метод визначення індексу розподілу еритроцитів, який розраховується методом визначення різниці між мінімальним і максимальним розміром еритроцита.

Лікування анизоцитоза


Усунення ознак анизоцитоза спостерігається при нівелюванні ознак основного фонового захворювання, якщо це можливо. У ситуації, коли анізоцитоз еритроцитів є проявом залізодефіцитної або фолієводефіцитної анемії, етіопатогенетичне лікування полягає в корекції харчового поведінки пацієнта (збагачення щоденного меню продуктами, що містять залізо, вітаміни групи В в достатній концентрації), а при важкому ступені – застосування медикаментозного лікування (Ціанокобаламін в дозі 500 мг внутрішньом'язово, Фероплекс в добовій дозі 150 мг).
У ситуації, коли анізоцитоз розвивається в результаті розвитку у пацієнта пухлинного процесу, застосовується патогенетично обгрунтована терапія фонового захворювання, що полягає в застосуванні препаратів хіміотерапії, а також оперативного лікування. У деяких випадках відносно анизоцитоза доцільно застосовувати вичікувальну тактику, так як зміна форми кров'яних клітин може мати короткочасне протягом і самостійно нівелюватися без застосування специфічного лікування.
Анізоцитоз – який лікар допоможе ? При наявності або підозрі на розвиток анизоцитоза слід негайно звернутися за консультацією до таких лікарів як терапевт і гематолог.
Популярні статі