загрузка...

Емоційна сфера особистості

Емоційна сфера особистості


Вивчення психічних станів має особливе значення для психологічної науки в цілому, так як саме вони є реальністю, яка в значній мірі регулює і направляє повсякденне життя, обумовлює особливості людського буття. Психічні стани часом розглядають як якісно однорідні прояви всіх психічних компонентів за певний проміжок часу.
Це - єдність, цілісність всіх психічних елементів, і ця цілісність характеризується відносною стабільністю, особливою структурою, змістом. В психічних структурах знаходить своє відображення ступінь активності функціонування психіки, або, інакше кажучи, інтенсивність протікання і вирази, а також модальність психічних властивостей і процесів. Психічні стани відображають все те, що в певний проміжок часу відбувається у психіці людини.
Діагностика емоційної сфери особистості
А це відмінні риси проходження пізнавальних процесів:

- сприйняття

- відчуття

- пам'ять

- мислення
Емоційно-вольових:

- емоцій

- почуттів

- волі
Індивідуально-психічних проявів:

- темпераменту

- характеру

- здібностей
Психологічна характеристика:

- її мотивація

- ступінь усвідомленості
Оскільки будь-який психічний стан сама впливає на проходження психічних процесів, воно може переходити у властивість особистості, що в свою чергу обумовлює виникнення того чи іншого стану.
Психологами встановлено, що емоційне вигорання студентів п'ятого курсу супроводжується такою ієрархією: образ; нудьга; тривожність; фрустрованість; підозрілість; страх; гнів эмпатийность.
Самим основним показником, який супроводжує емоційне вигорання - це образа, за ним, за ступенем значущості йде нудьга, потім тривожність, фрустрованість, підозрілість і найменш значущими є страх, гнів. Останнє місце в цій ієрархії займає эмпатийность. Результати цього дослідження є суттєвими для створення сприятливих умов для оволодіння професією у вищому навчальному закладі і для організації корекційної роботи зі студентами. Тому їх подальше глибоке вивчення, а саме пошук причин цього явища на більш ранніх етапах навчання, пошук шляхів запобігання вигоряння і впровадження профілактичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, є перспективним.
Популярні статі