загрузка...

Права і обов'язки пацієнта в стаціонарі

При надходженні на стаціонарне лікування пацієнти набувають не тільки права перебування в медичному закладі, але і деякі обов'язки по відношенню до лікуючого та обслуговуючому персоналу. Права і обов'язки пацієнта в стаціонарі прописані у відповідних нормативних документах і повинні неухильно дотримуватися.
Права пацієнта
- професійне і грамотне надання медичної допомоги;
- гуманне і шанобливе ставлення з боку обслуговуючого медичного персоналу;
- негайне полегшення больового синдрому всіма способами, який пов'язаний із захворюванням чи медичним втручанням;
- збереження таємниці про факт перебування в медичному стаціонарі, діагноз, стан здоров'я та інших відомостей, які отримані в результаті медичного обстеження;
- добровільна згода пацієнта на той чи інший метод лікування, який передбачений правовими законодавством;
- безперешкодне отримання інформації про свої обов'язки, права і стан здоров'я;
- добровільний вибір лікаря та осіб, яким дозволяється передавати дані про стан здоров'я пацієнта;
- відмова від лікування.

Захист прав пацієнта
Захистом прав пацієнтів займаються: адміністрація медичних установ, комісії з правового захисту, які знаходяться при органах охорони здоров'я, громадські організації, засновані самими пацієнтами або їх сім'ями, а також етичні комісії, що діють у межах встановлених ними ж статутів.
При наявності порушень прав пацієнти або їх законні представники можуть звернутися до органів охорони здоров'я, комітету з прав людини або до суду. Всі протиправні дії, які відбулися проти пацієнта, оскаржуються відповідно до встановленого державним законодавством.

Комісія з правового захисту пацієнтів
Подібні комісії ґрунтуються при органах охорони здоров'я і займаються всіма правовими питаннями, що стосуються реалізації та дотримання прав пацієнтів, а також вирішують конфліктні ситуації.
Дії комісії:
- перевірка обґрунтованості звернень і скарг пацієнтів;
- подача клопотання ліцензійну комісію про анулювання або призупинення дії ліцензії на фармацевтичну або медичну діяльність осіб, які вчинили те чи інше протиправне дію по відношенню до пацієнта;
- відправка до прокуратури матеріалів, що вказують на протиправні дії медичних працівників;
- подача позовної заяви в суд.

Відповідальність за порушені права пацієнтів
Особи, які порушили права пацієнта, несуть повну відповідальність у порядку, передбаченому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством держави. В результаті заподіяної шкоди здоров'ю, винна особа зобов'язана відшкодувати збитки в порядку, який встановлений цивільним законодавством. Наявність протиправних дій проти пацієнта може бути встановлено внаслідок досудового розгляду в присутності правозахисної комісії, представників громадської і страховий організацій, а також медичної асоціації. У разі встановлення вини медичного персоналу виплата компенсації визначається державним законодавством.

Обов'язки стаціонарних пацієнтів
- забороняється залишати межі медичного закладу без дозволу лікуючого лікаря і завідуючого відділенням;
- шанобливе ставлення до інших пацієнтів, медичних працівників та медичного персоналу, які надають необхідну медичну допомогу в стаціонарі;
- дотримання тиші, порядку і чистоти в палаті і у всьому відділенні;
- надання медичним працівникам достовірної інформації про свій стан здоров'я, наявності протипоказань до тих іл інших препаратів і лікарських засобів, а також про спадкових і раніше перенесені хвороби;
- неухильне виконання всіх медичних рекомендацій і приписів лікаря;
- співпраця з медичним персоналом на будь-якому етапі надання необхідної медичної допомоги;
- дотримання всіх правил внутрішнього розпорядку та дбайливе ставлення до майна установи.

Пацієнту заборонено:
- грубо й зневажливо ставитися до медичного персоналу;
- приймати лікарські препарати без санкції лікаря;
- розпивання алкогольних напоїв та появу у п'яному вигляді на території медичного закладу;
- куріння в недозволеному місці;
- саязицільне покидання відділення стаціонару без відома лікаря;
- користування электрокипятильниками, подовжувачами, трійниками та іншими електричними приладами;
- саязицільне встановлення побутової електроапаратури;
- зберігання в палаті швидкопсувних продуктів, прикрас, цінних речей, великих грошових купюр і верхнього одягу.

Пацієнт, перебуваючи в стаціонарі, повинен здійснювати свої права, щоб при цьому не порушити чужих. В першу чергу необхідно піклуватися про здоров'я своє та оточуючих, дотримуватися всіх заходів безпеки під час контакту з іншими пацієнтами, в тому числі і з медичними працівниками. Пацієнт зобов'язаний інформувати оточуючих про те, що він є носієм захворювання, яке може нести загрозу для їх здоров'я. При участі пацієнта в якості донора він також повинен попередити про свою хворобу медичний персонал. У випадку зміни стану здоров'я слід негайно повідомити лікаря. На території стаціонару необхідно дотримуватися тиші, а також вимикати мобільний телефон, особливо в тих кабінетах, де проводяться дослідження із застосуванням різної медичної апаратури.
Після закінчення перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні його медична картка оформлюється належним чином і направляється на зберігання в лікарняний архів. Якщо є необхідність, пацієнту видають довідку про його терміни перебування в даному медичному закладі.
Додати коментар